Peter Struycken

Deze website geeft gedetailleerde informatie omtrent Peter Struycken wat betreft werken, tentoonstellingen, publicaties en computer programma's. Alhoewel zorg besteed is aan het controleren van de gegevens, kunnen er geen garanties gegeven worden, voor wat betreft de juistheid. Dit heeft te maken met het grote aantal werken die hij gemaakt heeft en de vaak gebrekkige en soms tegenstrijdige informatie die daarover bekend is. De volgorde van de werken voor 1967 is bepaald door de volgorde die Peter Struycken heeft aangegeven op basis van zijn eigen herinneringen. Hij volgt hierbij de volgorde van conceptie van de werken, niet van wanneer ze uitgevoerd zijn.

De pagina's van deze website worden grotendeels gegenereerd vanuit een database wat soms tot minder fraaie teksten leidt. Bepaalde onderdelen van de database zijn gevuld met Engelse teksten en omschrijvingen.

Eventuele correcties en uitbreidingen kunt u sturen naar het e-mailadres

, of maak gebruik van de reactie links aan het einde van ieder onderdeel. Indien u een werk van Peter Struycken bezit, wordt het op prijs gesteld als u dit meldt. (Uw naam wordt hier niet gepubliceerd indien u dat niet wenst.)

Voor de afbeelingen die op deze pagina's getoond worden, geldt, dat Peter Struycken het copyright heeft. Hij heeft toestemming gegeven deze hier ter identificatie op te nemen.


Peter Struycken

This website attempts to give detailed information related to Peter Struycken, concerning his works, exhibitions, publications, and computer programs. Although great care has been taken to verify the correctness of the information presented here, no guarantee with respect to the correctness can be given, due to the large number of works and the sources, which are often limited and sometimes contain conflicting data. The order of the works before 1967, when he started numbering his work, is according to the recollections of Peter Struycken and often follows the order in which the works were designed, not when they were made.

The pages of this website are generated from a database, which does contain some Dutch texts as well.

Corrections and additions can be reported to the email address: or use the reply link at the end of each item. Please contact us if you are the owner of one of the works. (Your name will not be published if you do not want this.)

The images shown on this page are copyrighted by Peter Struycken. He has given permission to publish these images for the purpose of identification of the works.


Web master | Email address