Peter Struycken

Series - Afstemming (2020-2021)

Introductie

OVER KLEUR

Kleuren in onderlinge afstemming, gericht op hun samenhang en de werking daarvan bij daglicht, is het onderwerp van mijn laatste werk.

Samenhang bereik ik door afstemming van het gemeenschappelijke in kleuren: hun helderheid, verzadiging en kleurtoon. De samenhang ontstaat door het nauwkeurig doseren van verschillen binnen die eigenschappen: het licht en donker, het sterk en zwak en het onderscheid in kleur.

Iedere samenhang heeft nog een andere visuele werking dankzij de eigenschappen van de afzonderlijke kleuren. Die worden zichtbaar in hun lokale wisselwerking. Zowel de samenhang als de wisselwerking van kleuren zijn in een werk aan te wijzen en te ondergaan, maar als indruk maar gedeeltelijk te duiden in termen van karakter, associatie en sfeer. Door de nuancering en verscheidenheid van werkingen zijn de verhoudingen tussen kleuren uitsluitend op het oog te bepalen en zijn ze onbereikbaar voor algoritmisering.

Door de werking van daglicht is de samenhang en de wisselwerking tussen kleuren levendig. Ze veranderen afhankelijk van het weer en in ochtend- en avondlicht. Op behoud van samenhang bij wisselend licht is de dosering van eigenschappen afgestemd. De levendigheid van kleuren bij daglicht gaat verloren bij kunstlicht. Kunstlicht vertekent kleurverhoudingen en blokkeert hun metamorfose.

Kleuren gedragen zich bij daglicht als kikkers in een kruiwagen. Ik voel me daarbij als een vis in het water.

PS 2021

Werken

Afstemming I
Afstemming II
Afstemming III
Afstemming IV
Afstemming V
Afstemming VI
Afstemming VII
Afstemming VIII


Thuis pagina