Peter Struycken

Series - 2004-2005: Boulez

Introductie

Een nieuwe serie wandkleden van P.Struycken.
De werken met een formaat van 270 x 165 cm laten spectaculaire doorsneden zien van kleurruimten die zijn geïnspireerd door de compositie ...explosante-fixe... uit 1971-93 van de hedendaagse franse componist Pierre Boulez.
Ze geven op een visuele manier indrukken weer van de akoestische rijkdom en complexiteit van dit stuk. Gelaagdheid en wisseling van kleur binnen een in hoge mate gestructureerde en complexe vormgeving zijn de aspecten die zich op een bepaald abstractieniveau lenen voor visualisatie zonder daarmee een illustratie van het werk of delen daaruit te willen zijn. De figuratie van de kleden komt voort uit een emotionele verbinding met de werking van het stuk en zijn er geen rationele analyse van.
Voor de representatie van de wisselingen in de structuur van klankkleurverhoudingen binnen de muziek koos Struycken voor wisselingen in visuele kleurverhoudingen.
Evenals in de muziek is in het visuele werk de opgevoerde detaillering te ervaren als bewegelijke, wisselende en elkaar overlappende lagen waarvan de begrenzingen en de variabele uitgebreidheid het gevolg zijn van veranderingen in de onderliggende structuur. De vorm ontstaat zodoende door afwisseling van waarneembare klank en kleurverhoudingen en niet door een samenstel van a-priori gevormde figuren of indelingen.
De werken van Struycken leveren beelden op die zinderen, lijken te bewegen en komen in de buurt van een 'entoptische waarneming': waarneming achter gesloten ogen als gevolg van restprikkels van zenuwen achter het oog. Een waarneming die eveneens gekenmerkt wordt door afwisseling en verandering van kleurlagen met een onbegrensde detaillering en nuancering.

Struycken werkt sinds 2004 in opdracht van de Stichting Pierre Boulez aan een dynamische visuele versie voor de compositie .....explosante-fixe..... Het wordt een computergegenereerde beeldversie die, in tegenstelling tot de wandkleden, juist zeer precies de muzikale ontwikkelingen binnen het stuk zullen volgen. De gecombineerde geluid - en beeldversie zal in 2006 in het Holland Festival te zien zijn als een drie-schermen projectie en in 2007 in een uitgebreide ruimtelijke opstelling met meerdere projecties in het Groninger Museum.

De wandkleden werden in het Textiel Museum in Tilburg vervaardigd op een computergestuurde Jaquard weefmachine.
Struycken ontwierp aan de weefmachine voor de nieuwe kleden eerst een palet met 256 kleuren. Die gebruikte hij vervolgens voor de structurering van zijn kleurruimten waaruit de wandkleden doorsneden zijn. De eerdere kleden hadden een palet van 28 kleuren. De uitbreiding in kleur was mogelijk door ipv alleen witte kettingdraden te gebruiken ze wit zwart af te wisselen (gekleurde ketting) en door te weven met 8 inslag kleuren in plaats van met 6. Er werden 8-schachts satijn bindingen gebruikt en dubbel doek. Iedere binding (dus iedere kleur) bestaat uit een samenstel van vier inslagkleuren.

P.Struycken is geïnteresseerd in de samenhang van kleuren. Dat wil zeggen, in overeenkomsten en verschillen tussen kleuren en niet in combinaties van gekozen losse kleuren. Voor hem zijn de verhouding tussen kleuren belangrijker dan de kleuren zelf. Zijn groeiende overtuiging is dat de ervaring van een beperkt aantal kleuren als een coloristische eenheid, zoals in een kunstwerk of bij toepassing in architectuur, kan worden afgeleid van kleuren in hun natuurlijke samenhang en is te herleiden tot algemene ervaringsfeiten. Zijn interesse in de geschiedenis van opvattingen over kleur, de waarneming, interpretatie en waardering daarvan helpen hem zijn overtuiging te ontwikkelen en te staven.

Struycken heeft in de loop der jaren een eigen werkwijze ontwikkelt waarin hij kleur bekijkt in haar grenzeloze afwisseling, nuancering en veranderlijkheid zonder vooropgezette waarde of betekenis. Het pure kijken naar kleur omwille van haar weelde en veranderlijkheid is wat hij nastreeft in zijn werk.

Werken
Boulez-04f_Entoptic Perception_2004
Boulez-22_Entoptic Perception_2004
Boulez-a-44k_Entoptic Perception_2004
Boulez-44k2_Entoptic Perception_2004
Boulez-42f_Entoptic Perception_2004
Boulez-42_Entoptic Perception_2004 (ontwerp)
Boulez-42a_Entoptic Perception_2004
Boulez-45f_Entoptic Perception_2004 (ontwerp)
Boulez-27_Entoptic Perception_2004
Boulez-26_Entoptic Perception_2004
Boulez-45g_Entoptic Perception_2004
Boulez-44h_Entoptic Perception_2004
Boulez-45e_Entoptic Perception_2004
Boulez-45e2_Entoptic Perception_2004
Boulez-45h_Entoptic Perception_2004
Boulez-_Entoptic Perception_2004
Boulez-04f_2005 (ontwerp)
Boulez-45e-38a_Entoptic Perception_2004 (ontwerp)


Thuis pagina